Sýkorka veľká

sykorka velka krmitko

Pôvodne dávala prednosť listnatým lesom, ale dnes žije aj v parkoch a záhradách a veľmi dobre sa naučila využívať vo svoj prospech blízkosť ľudí. Sýkorka veľká je veľká asi ako vrabec, ale štíhlejšia. Je to naša najväčšia sýkorka, je 14 cm dlhá a 20 g ťažká. Je pomerne výrazne sfarbená.  Lieta vlnkovito a pomerne rýchlo. Má žlté bruško s pozdĺžnym čiernym pruhom, čiernu čiapočku a čierne lemované biele líca. Má veľmi rozmanité hlasové prejavy a je pomerne dobrý imitátor hlasov iných druhov. V lete sa živí hmyzom, ale v zime musí prejsť na semená s vysokým obsahom tuku, ktoré často nachádza v krmítkach (najlepšie slnečnica) a sú ochotné si pre ne priletieť až na ľudskú ruku.

sykorka velka na krmitko.sk

Sýkorka veľká u nás hniezdi v podstate na celom území, ale so stúpajúcou nadmorskou výškou sa početnosť znižuje. Vyhľadáva najmä listnaté lesy, ale objavuje sa aj v ihličnatých. Bežne sa vyskytuje v blízkosti ľudských sídlisk, v záhradách, parkoch, sadoch a pod. Prirodzené hniezdenie je v dutinách stromov, veľmi často obývajú búdky, ale sú veľmi prispôsobivé a môžeme ich nájsť v hromadách dreva, kovových trúbkach, dutinách múrov, starých hniezdach strák a veveričiek, ale aj v dierach v zemi. Hniezdo stavia iba samica a potom do neho kladie okolo desať vajíčok, ktoré vážia asi 1,6 g a sú červeno-hnedo bodkované na bielom podklade. Na vajciach sedí iba samička, ktorú samec kŕmi. Dĺžka sedenia je 12 až 16 dní, potom obidvaja rodičia 14 až 23 dní kŕmia mláďatá na hniezde a ďalších 8 až 14 dní sú mláďatá kŕmené po vyvedení z hniezda. Sýkorky veľké často hniezdia dvakrát v jednej sezóne. Mláďatá ostávajú s rodičmi aj cez zimu a ešte v prvom roku života pohlavne dospievajú. Najvyšší zistený vek bol asi 15 rokov.

Počas leta sa živí prevažne živočíšnou potravou. Hlavnú zložku tvorí hmyz v rôznych vývojových štádiách. Na jeseň a v zime vyhľadávajú olejnaté semená slnečnice a buku, orechy a niekedy aj semená hrabu. Môžu objedať dužinaté plody drevín, púčiky a listy. Mláďatá sú kŕmené najmä húsenicami, pavúkovcami a rôznymi larvami hmyzu. Pre svoje mláďatá bežne zoženú 500 ks húseníc denne, čím veľmi úspešne regulujú výskyt škodcov. Potravu zbierajú na vetvách stromov a krov, na zemi a výnimočne ju chytajú aj pri lete.

Sýkorka veľká je prevažne stály druh, ale časť populácie vykonáva krátke ťahy. Z Poľska, Ukrajiny a Nemecka prilietajú na zimu na Slovensko, niektoré zo Slovenska odlietajú ďalej na juh.

sykorka velka krmitko.skHlas má veľmi premenlivý, pozná až 40 rôznych zvukov – vie napodobniť iné vtáky. Obe pohlavia majú rovnaký repertoár, ale samce sa ozývajú častejšie. Jednotlivé mäkké „pit“ alebo „čit“ používajú ako kontaktný hlas. Hlasným „tink“ sa ozývajú dospelé samce pri nebezpečenstve alebo pri teritoriálnych sporoch. Najznámejší je ich dvojslabičný spev „ci-be ci-be ci-be ci-be“ alebo „cici-trn cici-trn cici-trn“, ktorým si ohraničujú územie.

Sýkorka veľká  je u nás je zákonom chránená.